Doslov:

Při příležitosti výročí 750 let od první písemné zmínky o Dobřichovicích z roku 1253, kdy český král Václav I. potvrdil jejich darování Řádu Křižovníků, jsme se s žáky rozhodli zpřístupnit pomocí internetu široké veřejnosti jednu z dobřichovických kronik - "Dějiny Dobřichovic", kterou napsal a v září 1931 dokončil Josef Hradec, člen Řádu Křižovníků s červenou hvězdou a farář v Dobřichovicích.
Nyní si mohou zájemci o tuto kroniku ji číst na webových stránkách, nebo si ji stáhnout na svůj počítač sbalenou do zip souboru (velikost 275 kB).
Tato elektronická forma kroniky vznikla díky mnohahodinovému úsilí žáků dobřichovické základní školy, kteří přepisovali kroniku na počítači. Některé části kroniky, která je původně napsána na stroji, byly na hranici čitelnosti a pouze v jediném případě se nám nepovedlo původní text (latinský nápis) rozluštit. Kroniku jsme přepsali přesně tak, jak byla napsána, tj. jazykem užívaným v první třetině dvacátého století.
Přes pečlivou a časově náročnou kontrolu a opravu textu napsaného žáky je možné, že najdete v textu nějakou chybičku. Tuto můžete sdělit na e-mailovou adresu jansyblik@seznam.cz.

Na přepsání kroniky se podíleli níže uvedení žáci, za což jim patří dík.
Jsou to především P. Benešová, Z. Burešová, J. Císař, J. Elefant, O. Horák, J. Hrádková, J. Janda, T. Jiříková, L. Kadečka, J. Kischer, L. Kolářová, L. Kopecký, J. Krupička, K. Kýhos, S. Ryšavá, M. Řežábek, M. Šedivý, na kterých ležela hlavní tíha.
Dále se do přepisování zapojili:
J. Pytlíček, V. Jiran, P. Nápravník, M. Trieb, L. Tomeš, V. Kácha, M. Pecharová, K. Solničková, J. Šeplavý, J. Nerud, N. Tysovská, P. Vyhnal, M. Palme, M. Černý, M. Juračka, T. Šindelář, J. Kocour, L. Velebil, P. Polcar, M. Tláskal, J. Hejný, J. Stejskal, J. Černý, M. Popová, R. Černý, J. Lebeda, M. Ponáhlý, P. Nikrmajer, T. Strejčková, K. Hallerová, D. Šváb, T. Kodaj, R. Watier, L. Benešová, V. Ciglerová, K. Bulanová, V. Hejná, L. Růžičková, V. Macháčková, B. Svobodová.
Celkem 57 žáků ze 7.,8. a 9. ročníku dobřichovické školy.
Kontrola správnosti a úplnosti textu přepsaného žáky a zhotovení webových stránek jsou dílem autora doslovu.

V Dobřichovicích 17.VI. 2002  
  Ing. Jan Syblík,
učitel ZŠ Dobřichovice
zpět