Prameny, jichž bylo použito:

1./ Zdejší matriky narozených, oddaných, zemřelých od r.1678.
2./ Kniha zelená /liber viridis/ z r.1550 v archivu řádu křížovníků v Praze.
3./ Kniha žlutá /liber flavus/ z r.1651 v archivu řádovém.
4./ Urbář neb kniha na platy a roboty z r.1515 a 1560 v archivu řádovém v Praze.
5./ Zlomek urbáře z konce stol. XVI. v archivu řádovém v Praze.
6./ Urbář založený převorem Mannerem jednající o rychtách řádových a právu purkrchtním na křížovnických statcích od r.1609.
7./ Pamětní knihy fary dobřichovické od r.1712 v archivu zdejším.
8./ Kniha zádušních účtů pro Dobřichovice od r.1617.
9./ Diarium /Deník/ převora Pospíchala z r.1660-1680.
10./ Liber privilegiorum /Kniha výsad/ z r.1654 v archivu řádovém zn.C.A. /Codex aureus/.
11./ Balbín: Miscellanea LIX.
12./ Jakob Ferber: Beiträge zu der Mineralgeschichte v. Bőhmen. Berlin 1774.
13./ Vyvazovací tabulky z r.1849-1850.
14./ Kronika zdejší školy.
15./ Různé listiny zdejšího archivu.
16./ Geologická mapa Československé republiky vydané státním geologickým ústavem RČS v Praze. List Beroun - Hořovice /4052/ Dr Kettner - Kodym.
17./ Rukopis Dra ing.Rudolfa Bárty.

zpět