Židovna, č.d. 7

Proti kovárně na druhé straně silnice stojí podlouhlá rozsáhlá budova, kol do kola na způsob malého hospodářského dvorce zdí a hospodářskými budovami obehnaná, která u lidu sluje „Židovna". Začátkem stol. XIX. býval v ní ovčín. Jako všude jinde, tak i zde býval ovčín útulkem, třeba kratším, lidem potulným neb světem jdoucím, kteří, znajíce dobré srdce ovčákovo, tam přenocovali. R.1780 zemřela v ovčíně příchozí cizí žena „mente capta", na mysli pomatená.
Po zrušení ovčince tam byl vinopalna a v předních místnostech kupecký obchod a skladiště. V obchodě se prodávalo zboží smíšené, ale i železářské, kosy, srpy, hřebíky, brousky a dřevěnými toulci pro sekáče, zboží střižné, sukno, kůže, zejména ale kořalka. Obchod provozovala židovská rodina Fischerova, která se později vystěhovala do Ameriky. Po té rodině dostala budova jméno Židovna neb i Fischerovna.
Nyní jest upraven pro dělníky zaměstnané ve dvoře.

zpět