Panská kovárna, č.d. 6.

Ač její háv se během doby měnil, přece zůstal vnitřek nezměněn až do nedávných dob. Jak kovárna, tak i mistři se v ní mnoho neměnili. Od roku 1679 až do r.1929 byla v rukou čtvrté rodiny. R.1679 byl kovářským mistrem Daniel Svoboda, jehož dcera se provdala r.1687 za mistra kovářského Vavřince Pokorného. Od Pokorných přešla kovárna 1747 na rodinu Vorlovu a dceru Vorlovu vzal sobě za manželku Emanuel Lebeda.
V r.1929 si vystavěl Lebeda svou vlastní kovárnu a panská kovárna byla pronajata mistru kovářskému Jírovi. Při komissionelním řízení ze dne 13.III. 1929 byla kovárna uznána za způsobilou. V druhé části podlouhlého stavení bydlíval panský kovář, později zahradníci a deputátníci ze dvora.
Některý kovář z rodiny Vorlovy zhotovil umělecky provedené náhrobní kříže, z nichž jeden jest vsazen ve hřbitovní zeď, druhý pak v polích „u Struh". Při kovárně jest i strojnická dílna, opatřená různými stroji.

zpět