Farská neb zádušní chalupa, č.d. 4.

Farská chalupa stávala již před válkou třicetiletou. V knize zádušních účtů z r.1642 se praví: Chalup, z níž důchod pochází a dává každoročně více i méně. Podnes drží tu chalup, aneb místo pusté Maryjána, markytánka a dá z něho počínajíc 1642 nájem 30 grošů.
Při ní stávala i malá stodůlka, která ještě 1699 byla na útraty záduší kryta došky. Začátkem stol. XVIII byla velice sešlá a chatrná tak, že 1745 byla rozbořena a znovu vybudována za 113 zl 56 kr. Ze dvora chalupy vedou do parku dvéře, jichž se nyní neužívá. Dříve bydlili v ní panští zahradníci, nyní dělníci. Jest v ní nyní i obydlí kostelníka. Opravena byla v roce 1924, zejména starý vjezd s řádovým znakem.

zpět