Domy č.99 - 125.

Č.99 a 100
jsou strážní domky české západní dráhy.

Č.101
Bývalé původní nádraží z r.1861. Nyní jsou v něm zřízeny byty pro železniční zaměstnance.

Č.102
Vila Prušáková. Byla vystavěna na t.zv. bývalých kopaninách, jejichž majitelové byli: Nosek, Baloun, obec a Burger. Vilu dala stavěti Helena z Ungrů, choť majitele továren. Koupí ji získal Josef Nosek st. a od něho ji obdržela choť úředníka v radotínském cukrovaru Nováková, bývalá schovanka Nosková. Pak ji koupil Vojtěch Kačer, inženýr, zástupce českomoravské továrny a podnikatel staveb v Rusku, majitel domů v Karlíně. Od něho ji obdržela jeho dcera, provdaná za universitního professora Dra Prušáka.

Č.103
Vila Randová. Jest postavena na pozemku tesařského mistra Krotila a dál ji stavěti obchodník z Karlína Čulík. Od něho ji koupil JUDr rytíř Randa, ministr býv. Rakouska. Po jeho smrti r.1914 připadla jeho dceři za ing. stavitele Kruliše a nyní jest majitelem Otto Kruliš, ředitel uhelných dolů Smíchově.

Č.104
Vila Markusová. Vystavěna na obecním pozemku v r.1882-3. Majitelem býval Alois Markus, spolumajitel továrny na cichorii firmy F. Kolb v Bubnech. Sestává ze dvou budov z č.104 a 104a. Nyní jsou majiteli: Flora Hloušková, choť vrchního soudního rady v Praze, Jana Mastná, choť MUDra Mastného, odborného lékaře porodnictví v Praze a Jiří Markus, zástupce obchodní firmy.

Č.105
Vila Klecandová. Dal ji stavěti továrník Klecanda z Prahy a od něho ji koupil franc. generál Pellé, jenž si vzal za manželku dceru pražského advokáta Braunera. Nynější majitelka jest Jarmila Pellé, roz. Braunerová.

Č.106
Patří Dru prof. Jindřichu Maydlovi, universitnímu professoru chirurgie v Praze.

Č.107
Vila Hlávková. Vystavěna na pozemku Václava Smrže z č.28. Vilu stavěl hajný Cicvárek a prodal ji Petru Napoleonu Kheilovi, majiteli obchodní školy v Praze. Od něho ji koupil Zítek, majitel pivovaru u Rozvařilů na Poříčí a od něho přešla v majetek rodiny Hlávkovy.

Č.108.
Nádražní budova českosl. státních drah. V r.1931 budova byla uvnitř přestavěna.

Č.109
Vila Kajníkova. Vystavěna na pozemku Hrdlova statku u všenorských hranic. Vystavěl ji JUDr Miroslav Krajník, zemský advokát, spisovatel a předseda české zajišťovací banky. Zemřel v Praze 3. července 1907 a dal se na zdejším hřbitově pohřbíti. Zesnulý získal si velkých zásluh o vybudování, vil na Brunšově. K jeho památce byla hlavní ulice Brunšova nazvána ulicí Krajníkovou. Vila patří rodině Krajníkově.

Č.110
Vila Putzová. Stavěla ji choť zlatníka Rejmana a od ní ji koupil Vojtěch Putz, společník firmy Valdes & spol.

Č.111
Vila stojí v místech bývalého Landova statku, č.16, tam, kde stála stodola. Stavěl ji člen opery Nár. divadla Benoni a od něho ji koupil prof. obchodní akademie v Karlíně Štěpán.

Č.112
Hotel Šebesta. Vystavěn v r.1886 na pozemku, jenž patřil k č.13, bývalému statku Kulíškovu, jehož byl později majitelem farář Kalaš. Č.112 sestává ze čtyř stavení: z vlastního hostince č.112, z č.112a tak zvané dvorany, v níž jest taneční sál a kde se občas hraje divadlo, z č.112b, jímž je dolejší obytný dům a z č.112c hospodářských budov.
Kolem hostince jest útulná zahrada s kaštanovými stromy, jež jest za letního času hojně výletníky navštěvována. Majitel František Šebesta učil se v mládí sladovníkem v pivováře dobřichovickém a po vyučení zcestoval celé Čechy a navrátiv se domů otevřel kupecký obchod, později kruhárnu a hostinec.
Hostinec je dáván do nájmu a dlouholetým nájemcem byl Karel Straka, po němž se tam říká i u Straků.
Č.112 bylo vystavěno v r. 1896, 112a /divadlo/ v r.1904, 112b a 112c v r.1907.

Č.113
Vilu stavěl hajný Cicvárek a prodal ji Ortovi. Od něho ji koupila Anna Císařová, provdaná Schleimová, majitelka velkoobchodu s hedvábím a látkami v Praze, Rytířská ul.

Č.114
Bývalá Šimková vila, již koupil Josef Paul, obchodní zástupce.

Č.115
Vystavěl architekt Staněk z Prahy, od něho ji koupil ředitel banky Lőwenstein, potom Wiesler, velkoobchodník semeny a po něm JUDr. Alois Stompe, předseda advokátské komory v Praze.

Č.116
Vila Štětková. Stavěl ji Dr Štěpánek, lékárník na Král. Vinohradech, potom ji koupil advokát Dr Škarda a od něho Antonín Štětka, továrník z Prahy.

Č.117
Vila Topičova. Vystavěl František Topič, nakladatel a knihkupec v Praze.

Č.118
Vila Procházkova z r.1890. Stavěl František Procházka, továrník voňavek v Praze. Patří dosud rodině Procházkově.

Č.119
Vila Heroldová. Původně ji stavěl JUDr Herold, zemský advokát v Praze, od něho ji koupila choť advokáta Drahušová a potom inženýr Ivo Kruliš-Randa.

Č.120
Vila Hlasivcova, vystavěná r.1891. Poslední majitelka Julie Hlasivcová prodala vilu prof. Svojsíkovi, znamenitému koncertnímu zpěváku /barytonistovi/, jenž vykonal s pěveckým kvartetem cestu kolem světa a zpíval v nejznamenitějších městech v Novém i Starém světě.

Č.121
Dům z pozdější doby patří Anně Říhové, soukromnici.

Č.122
Vila Šimková. Původně patřila staviteli Buldrovi a od něho ji přejal Antonín Šimek, stavitel ze Smíchova.

Č.123
Dům stavěl zámečník Holcát v r.1894, po něm se ho ujal Karel Piksa, řezník a uzenář, ten jej prodal MUDr Reifovi, jenž se jako bývalý vojenský lékař zúčasnil světové války a po roce, když zde jako obvodní lékař vykonával lékařskou praksi odešel na jižní Moravu.
R.1925 koupil jej Josef Okrouhlík, svrškař a 1925-26 jej rozšířil a přestavěl. Nějaký čas měl v něm kupecký obchod a výkroj koží. R.1927 zřídil tam konsum "Včela" a kupecký krám.

Č.124
Majitel MUDr Antonín Doskočil.

Č.125
Majitel Arnošt Brichta,vrchní ředitel Nár. Politiky.

zpět