Domy č.76 - 98.

č.76
Z r.1929. Maj. Anežka Bělíková, soukromnice z Prahy.

č.77
Z r.1929. Maj. Antonín Cihelka, železničář.

č.78
Začátkem let 1830 patřil domek Františku Brodeckému, bývalému mlynáři v Karlíku č.50, který on si vystavěl. Brodecký zemřel r.1832 a po něm pozůstalá vdova zůstávala v chaloupce sama. Ježto byla jako bývalá mlynářka všeobecně považována za bohatou, byla v noci dne 18. května 1835 neznámým lupičem zavražděna. V úmrtním zápise stojí, že byla nalezena uškrcena mrtva ve sklepě, když vrah jí dříve do úst byl vecpal punčochu. Peněz nenašel, ač vše zotvíral a převracel, ježto byly uschovány pod lavicí v malé nepovšímnuté bedničce, do niž se uschovává leštidlo na boty, kartáče a jiné věci. Dům byl uzavřen a dlouho se nenašel kupec. Konečně ji koupil František Velebil z Rymáně, po něm zdědil chaloupku Václav Velebil, jenž byl dlouholetým hrobníkem v Karlíku a dovedl též léčit nemocné lidi. Za cholery, která v r.1866 v Karlíku zhoubně řádila, vyráběl zvláštní masť, z rozetřeného česneku, cibule a různých ingrediencí, cholery se nebál a byl při smrti mnohého onemocnělého cholerou. V r.1914 zdědil po svém otci domek nynější hrobník Rudolf Velebil.

č.79
Domek z pozdějších dob, který vystavěl kolem r.1830 František Kalous. V r.1912 koupila jej rodina Řezáčova a domek od základu přestavěla.

č.80
V r.1830 jej vystavěl František Matyáš, lesní řádový hajný. Po něm převzal domek jeho syn , rovněž hajný Josef Matyáš, jenž dosud v paměti zdejšího lidu žije. Zemřel r.1913. Jeho dcera se provdala za zedníka Otu Ungra, jenž padl ve světové válce. Domek patří rodině Ungrově.

č.81
Je stejného stáří s předešlým. Jeho majitelem býval Josef Jeřábek, krejčí, po něm jeho syn František, vrátný ve dvoře dobřichovickém. Od Jeřábka jej koupil sadař Havlena a nyní jest majitelem jeho syn Václav, poštovní zřízenec.

č.82
V r.1830 jej vystavěl Václav Pískáček, zedník a později se tam přiženil Václav Ledvina, bednář. Nyní jest majitelem František Lampír, zedník.

č.83
Z r.1929 znovu přestavěn ze starého domu. Maj. Bruno Brenner, soukromí úředník.

č.84
Hostinec, majitelka Hedvika Vlášková. V domě se nalézá řeznický krám Václava Lišky. Hostinským je Jar. Hassmann. Patřil 1840 Jiřímu Volfovi, 1870 Janu Šťastnému a přešel do rodiny Vláškovy. V r.1927 jej maj. Josef Vlášek přestavěl.

č.85
Stav. 1928. Nový dvouposchoďový dům. Majitel prof. Dr. Sixta. Z Prahy. Sluje Vila Biskara.

č.86
Náležel kdysi obecnímu hajnímu Štěpánu Cicvárkovi, od něhož jej koupil restauratér na Wilsonově nádraží Zavřel. Patří jeho dědicům.

č.87
Bývalá chaloupka pivovárského dělníka Pokorného, jenž ji prodal knihkupci Storchovi. Dům byl přestavěn v r.1929 na způsob vily a majitelkou jeho jest Marta Guthová, manželka Karla Gutha, obchodníka hedvábím v Praze a spol. firmy Guth & spol. v Praze.

č.88
Hostinec a kavárna. Prodejem měnil hostinec často své majitele. Tak se r.1850 vystřídali: Spousta, Kounovský, Černý, Leopold Kovář. Hostinec má znamenité sklepy.

č.89
Vystavěn byl kolem r.1840 a patřil rodině Mašitově. Nynější majitel Miroslav Novák, manžel dcery Mašitovy, dům přestavěl a rozšířil o hospodářské budovy.

č.90
V létech 1840 vystavěl domek v Karlíku Jan Krotil, tesař, po něm jej převzal Josef Krotil, zedník. Jeho dcera se provdala za kameníka Obermana z Řevnic a po jeho smrti patří domek jeho dětem.
Zvýšenému místu, jímž vede cesta pod skalou a kde stojí domky č.90, č.94, č.91 se říká na Hradčánkách.

č.91
Vystavěn kol r.1840 Antonínem Vojtou, zedníkem, z Mořinky. Dceru jeho si vzal za manželku Antonín Velebil a ten předal jej Františku Velebilovi, železničáři 1898, jenž jest jeho majitelem.

č.92
Okolo r.1848 vystavěl domek Jan Vaněk, zednický mistr r.1866 vyžádala si cholera z domku 2 oděti. Nyní patří Ant. Šachovi.

č.93
Poslední domek na pravé straně, jdeme-li do karlického údolí, vystavěl Vojtěch Špaček r.1849, od něhož jej koupil Jan Bambas a od Bambasa Josef Volák.

č.94
Stavěl jej Jan Kohlíček 1840, od něhož přešel koupí do rodiny Straširybkovy. V něm býval po dlouhý čas kupecký krám a prodejna tabáku. Domek na návrší s kamennými schody, které 1930 byly sneseny, se pěkně vyjímal.

č.95
Vyst. v r.1845 František Cicvárek. Nynější majitel Antonín Cicvárek, železničář v.v.

č.96
Patří rodině Šťastných a nynější majitel Antonín Šťastný zavedl v něm obchod a prodej pražských uzenářských výrobků. V r.1914 byl přestavěn a proměněn v jednopatrový dům s balkonem.

č.97
Domek stoletý posud nezměněný patří stále rodině Vanžurově.

č.98
Dům tento nyní hájenka dobřichovická stojí v Letech pod lesem, ale na katastru dobřichovickém. Byl to původně cihlářský domek a v jeho blízkosti stály 2 pece na vypalování cihel. Bydlil v něm cihlář, později i hajný. Jako cihláři se jmenují Václav Štorch, po něm Jan Štorch, dále František Veverka ze Řídky, Jan Čechráč, Raboch a poslední cihlář Blažek, jehož syn jest železničním zaměstnancem.
Též tam bydlili řádoví hajní. Po 30 let hajný Josef Cicvárek, zemřel r.1926, od r.1927 František Běhounek sem přeložený z Borotic. V r.1930 byla hájenka zcela opravena. Stojí v Letech pod lesem, ale na katastru dobřichovickém.

zpět