Domy č.251 - 300.

Č.251
Z r.1926. Bývalý majitel Josef Žemlička, svrškář, prodal jej Josefu Červenkovi ze Zdic.

Č.252
Z r.1926. Vystavěl Josef Křikava, úředník M.N.O. a v r.1928 koupil od něho Josef Kozák, obchodník.

Č.254
Z r.1926. Majitel Josef Mestek, tesařský mistr u firmy Nekvasil v Praze.

Č.255
Z r.1926. Majitel ing. Antonín Palacký.

Č.256
Z r.1926. Majitel František Řezníček, zřízenec dráhy.

Č.257
Z r.1926. Majitel Rudolf Laube, poslanec strany čsl. socialistů.

Č.258
Z r.1926. Majitel Václav Malý, listonoš.

Č.259
Z r.1927. Majitel Josef Doležal, restauratér z Prahy.

Č.260
Z r.1927. Majitelka Anna Vlášková, vdova po hostinském.

Č.261
Z r.1927. Majitel Dr Jaroslav Vaněk.

Č.262
Z r.1927. Majitel ing. Zdenek Palla.

Č.263
Z r.1927. Od stavitele Bedřicha Kořínka, jemuž vila původně patřila koupil Dr Jaroslav Vrabec.

Č.264
Z r.1927. Majitel ing. Leopold Storch.

Č.265
Z r.1927. Majitelka Antonie Vítová, bývalá učitelka.

Č.266
Z r.1927. Majitelka Kateřina Strejcovská, obchodnice zeleninou.

Č.267
Z r.1927. Majitel MUDr Hugo Dvořák, praktický a nemocniční lékař.

Č.268
Z r.1927. Majitel Emanuel Lebeda, zkoušený podkovář.

Č.269
Z r.1927. Majitelka Božena Klánová z Hor. Černošic.

Č.270
Z r.1927. Majitelka Božena Benešová, soukromnice.

Č.271
Z r.1927. Majitel Bohumil Geringer, ředitel st. knihtiskárny. Dne 11.XII. 1927 byl zvolen starostou obce.

Č.272
Z r.1927. Majitel Josef Novák, tesař.

Č.273
Z r.1927. Majitel František Koukolík, inspektor st. drah.

Č.274
Z r.1927. Marie Fröhlichová, bývalá industriální učitelka.

Č.275
Z r.1927. Vodárna okrašlovacího spolku.

Č.276
Z r.1927. Majitel Josef Hájek, železničář.

Č.277
Z r.1927. Majitelka Marie Pospíšilová, choť rady magistrátu hl. města Prahy.

Č.278
Z r.1927. Majitel František Cipra, úředník legiobanky v Praze.

Č.279
Z r.1927. Majitelka Marie Friedmannová, vdova po železn. zříz.

Č.280
Z r.1927. Majitel Antonín Marek, lesní hajný v Karlíku.

Č.281
Z r.1927. Majitelka Kateřina Vyskočilová, manželka strážmistra.

Č.282
Z r.1927. Majitel František Srp, majitel realitní kanceláře.

Č.283
Z r.1927. Majitel Josef Matoušek, strojní truhlář a od r.1931 majitel pohřebního ústavu.

Č.284
Z r.1928. Václav Dušek, zástupce firmy.

Č.285
Z r. 1928. Majitel Zdeněk Novák, dělník.

Č.286
Z r.1928. Majitel Karel Holcát, úředník firmy Broft v Praze.

Č.287
Z r.1928. Majitel František Hlava, úředník.

Č.288
Z r.1928. Majitel Josef Boubín, podnikatel staveb.

Č.289
Z r.1928. Majitel František Bobek, učitel.

Č.290
Z r.1928. Majitel Václav Chadima, rolník.

Č.291
Z r.1928. Majitel Oldřich Häring, úředník st. poz. úřadu v Praze. Jeho choť je členem opery Nár. divadla v Praze a operní pěvkyně /alt/.

Č.292
Z r.1928. Majitel Jan Vlášek, kolář a obchodník s uhlím.

Č.293
Z r.1928. Majitelka Ludmila Friedmanová.

Č.294
Z r.1928. Majitel František Vyhnal, učitel.

Č.295
Z r.1928. Majitel Vendelín Koníček, hostinský.

Č.296
Z r.1928. Majitel Ing. Miroslav Krajník.

Č.297
Z r.1928. Theodor Hejna, železniční zřízenec.

Č.298
Z r.1928. Majitelka Jaroslava Čiháková, choť stavitele a architekta z Prahy.

Č.299
Z r.1928. Maj. Adolf Chotěbořský, železn. úředník v. v.

Č.300
Z r.1928. Majitel František Alferi, sluha v úřednickém domě Škodovy továrny.

zpět