Domy č.201 - 250.

Č.201
Z r.1924 patří architektu Václavu Veselíkovi. Při domě se nalézá výroba cementového zboží.

Č.202
V r.1924. Majitel Bohumil Bartoušek, vrchní četnický strážmistr.

Č.203
Z r.1924. Majitel Adolf Liebl, lesní řádu Křižovníků s červ. hv.

Č.204
Z r.1924. Majitel František Bartl, obuvník, jenž v září r.1928 zařídil tam rychlosprávku obuvi.

Č.205
Z r.1924. Majitel ing. Karel Schrzel.

Č.206
Z r.1923/24. Majitelka Ph.Dr M. Honzáková.

Č.207
Na Ohrádce. Majitel Adolf Netsch, majitel bankovního závodu v Praze-Karlíně. Vyst. r.1924.

Č.208
Domek při Pražské cestě z r.1924. Majitel Josef Holcát, listonoš v Praze, bývalý legionář.

Č.209
Z r.1924. Vila Karla Kollera, obchodníka z Prahy.

Č.210
Z r.1924 Majitel Frant. Jelen, zahradník.

Č.211
Z r.1924. Majitel Jos. Mareš, domovník u Topičů ve vile.

Č.212
Z r.1924/25. Majitel Josef Zima, bývalý strážník u dráhy.

Č.213
Z r.1925. Maj. Karel Rychtr, mistr sedlářský.

Č.214
Z r.1924/25. Majitel František Jungmann, zednický polír.

Č.215
Z r.1925. Majitel JUDr Jindřich Vaníček, advokát v Praze a právní zástupce řádu Křižovníků s červ. hv.

Č.216
Z r.1925. Majitelka Jana Tilšová, vdova po MUDr a Marie Mayerová.

Č.217
Z r.1925. Maj. Václav Vanžura, býv. školník z Vinohrad.

Č.218
V r.1925 za mlýnem. Maj. Ing. Jaromír Chitusi.

Č.219
V Karlíku z r.1925. Maj. Bohumil Salmon, dozorce při stavbách v Praze.

Č.220
Z r.1925. Maj. Václav Kalčík, policejní inspektor v Praze.

Č.221
Domek v Karlíce z r.1925. Maj. Antonín Mácha, dělník ve skále.

Č.222
Z r.1925. Majitel Jindřich Findejs, úředník v Praze.

Č.223
Majitel JUDr Josef Fraus, vojenský lékař v Českých Budějovicích.

Č.224
Z r.1924/25. Vila půvabného zevnějšku patřící kdysi Janu Müllerovi, majiteli továrny na radiotechnické potřeby v Karlíně. V r.1928 koupil ji ing. zemského úř. Antonín Kubát.

Č.225
Majitel Dr Benjamin Fragner, dětský lékař z Prahy.

Č.226
Domek v Karlíku z r.1925. Maj. Antonín Hájek, dělník ve skále.

Č.227
Z r.1925. Od Františka Červenky, jemuž dům původně patřil, koupil jej r.1930 František Tenkrát, tesař.

Č.228
Kdysi skladiště při domě č.191. Patří Anně Zelenkové.

Č.229
Z r.1925. Majitel Jan Jiří Hrubý, pánský krejčí.

Č.230
Z r.1925. Maj. Jos. Jelínek, mistr krejčovský, jenž se dlouho zdržoval ve Vídni a po převratu se sem přistěhoval.

Č.231
Byla původně besídka při vile č.107 a v r.1925 přestavena v cukrářský krám. V něm má obchod Oldřich Fous, cukrář. Majitelka jest Emilie Hlávková.

Č.232
Z r.1925. Majitelem Bohumil Váňa, vrchní revident zemsk. výboru-stavitelského odboru.

Č.233
Vila z r.1925. Maj. František Klemm, soukr. úředník.

Č.234
Z r.1925. Maj. Jan Čumrda, dělník v továrně.

Č.235
Vila v Karlíku. Maj. Václav Tůma, professor v Praze.

Č.236
Z r.1925. Maj. Antonín Pešl, strojník ve vodárně okr. spolku.

Č.237
Z r.1927. Patřil Karlu Piksovi, řezníku zde a ten jej prodal Marii Schmutzlerové, majitelce realit z Prahy.

Č.238
Z r.1926. Majitel ing. František Janoušek při státním pozemkovém úřadu v Praze.

Č.239
Z r.1926. První vila na nových lesních staveništích. Maj. ing. Jaroslav Fanta, minist. rada při st. poz. úřadě v Praze.

Č.240
Z r.1926. Majitel Bedřich Věchtík, zedník.

Č.241
Vila Malvíny Buldrové, vdově po staviteli z Prahy. V r.1926 přistaven jeden pokoj a garáž.

Č.242
Z r.1926/27. Majitel Bohumil Kudrna, podúředník při dráze.

Č.243
Z r.1926. Od Jana Trefného koupila Emilie Petrášková, soukromnice z Prahy.

Č.244
Z r.1926. Majitel Jan Neuberg, povozník.

Č.245
Z r.1926. Majitel Václav Kosík, železničář.

Č.246
Z r.1926. Majitel ing. Jan Vít.

Č.247
Z r.1926. Majitel Jan Strejček, železničář.

Č.248
Z r.1926. Majitel Konstantin Loský, profesor římského práva na ukrajinské universitě v Praze.

Č.249
Z r.1926. Majitelka Anna Vlášková.

Č.250
Z r.1926. Majitel Josef Bouček, tesař.

zpět