Domy č.176 - 200.

Č.176
Vila z r.1912. Majitelka Emilie Lipertová, soukromnice.

Č.177
Kruhárna na zelí Františka Šebesty vyst. r.1912.
Od nepamětných dob se pěstovalo v Dobřichovicích hlávkové zelí, vyhlášené v dalekém okolí. Pěstuje se na tak zv. zelnišťatech na dlouhých dílech, na nápravě, pod kamenem, u Volší, v Luhách, u Kapličky, u Křížku.
František Šebesta začal obchodovati zelím již v r.1875 a vybudoval v r.1886 malou kruhárnu o 6 kádích a poháněl kruhačku žentourem. Byla umístěna v jeho stodole. Když r.1892 stodola shořela, vystavěl menší novou kruhárnu za hostincem a r.1911 zcela novou kruhárnu o 38 kádích. Z těchto pojme z 18 každá 1 vagon zelí z 6 po 3/4 vagonu, ostatní po 30 q kysaného zelí. Stroje jsou poháněny elektrickým motorem a denní výkon jest rozkrouhání 2 vagonů zelí.
Při dobré úrodě může dát jedna míra až 100 kg zelí. Na míru se vysází 80 kop sazenic, z nichž 1/4 zahyne. Jedna hlávka váží průměrem 3 kg.
Ceny kolísají. V r.1922 stál 1 q zelí 80-100 Kč, v r.1923 40-50, v r.1924 30-50, v r.1925 10 kč, v r.1926 60 Kč.
Zdejší zelí se vyváží do Příbramě, Domažlic, Plzně, do Prahy a Hořovic.

Č.178
Z r.1913. Majitel Václav Řezníček, mistr obuvnický, nyní listonoš.

Č.179
Vila z r.1913 na Ohrádce. Majitel ing.Václav Klenka.

Č.180
Tato vila byla vystavěna na místě stodoly statku č.16. Patřila opernímu zpěváku Nár. divadla BeNonimu, jenž ji prodal pošt. úředníku Tomáškovi a od něho ji koupil prof. obchodní akademie v Karlíně Antonín Štěpán.

Č.181
V r.1913 byl v domě obchod Josefa Nováka, potom řeznictví a tržnice masa Karla Piksy, 1931 otevřel v ní řeznický krám majitel Stanislav Kříž.

Č.182
Vilu stavěl Josef Hruška bývalý zdejší četnický strážmistr, jenž byl 1920 se stal strážmistrem na Jílovišti a posléze vrchním strážmistrem v Kolči u Slaného.

Č.183
Majitelem byl učitel Kalina a po jeho smrti patří jeho manželce Heleně Kalinové, roz. Šimáčkové.

Č.184
Vila na Ohrádce z r.1914. Majitel Antonín Storch, nakladatel v Praze.

Č.185
Vila na Ohrádce patřící Antonínu Berkovi, železničáři.

Č.186
Původně byl to malý domeček, který vystavěla Marta Kozáková, porodní assistentka. Potom jej koupil zlatní Braunský. Od něho ing. Josef Cupák, jenž jej r.1922 rozšířil a přestavěl na prostornou vilu. Ing. Cupák, legionářský důstojník, prodělal s čsl. vojskem tažení přes Sibiř až do Vladivostoku.

Č.187
V r.1922 vystavěl jej Vojtěch Raška, zednický mistr a od něho jej koupil Rudolf Koníček, řídící učitel n.odp.z Tuchoměřic. Zemřel zde v r.1926.

Č.188
Vystavěl r.1924 František Velebil, zedník v Karlíku, nynější majitel.

Č.189
V r.1922 vystavěl Antonín Šoch, kolář a závozník v radlické mlékárně.

Č.190
Vyst. v r.1922 na Ohrádce. Majitel Dr Josef Rohreitner, zubní lékař v Praze na Smíchově.

Č.191
V r.1922 vystavěl J. Holý, majitel pohřebního ústavu z Radotína. Po nějaký čas patřil různým majitelům jako A. Mikulové, majitelce pohřebního ústavu, pak Petráškovi, jenž v něm otevřel kupecký obchod pronajatý obchodníku Kalkusovi. Nyní jest majitelkou Anna Zelenková a v domě jest dále obchod se smíšeným zbožím, prodej uhlí a dříví.

Č.192
V r.1922 vystavěl Antonín Voříšek, úředník při dráze a bývalý přednosta dráhy ve Vraném n./Vlt.

Č.193
V r.1922 Josef Nosek, bývalý rolník na statku č.25 a dlouholetý starosta obce Dobřichovic.

Č.194
V r.1922 vystavěl dům Vojtěch Raška, zednický mistr, jemuž dům patří. V r.1928 prováděl mistr Raška přestavbu karlického mlýna č.51 /v Mořince-Karlíku/ a stavbu sokolského biografu.

Č.195
V r.1922 vystavěná vila patřila Bohumilu Novotnému, min. radovi n.odp. Zemřel zde v r.1924. Majetnicí jest jeho manželka.

Č.196
Domek z r.1922 v Karlíku patří Františkovi Vlasákovi, zednickému políru, též kapelníku zdejší hudební kapely.

Č.197
Domek v Karlíku poblíž třešňovky patřící tesaři Václavu Ungrovi. Vyst. v r.1923.

Č.198
Dům u Pražské cesty, kde odbočuje Viničná alej z r.1923. Majitelem jest Alois Bartůněk, bývalý průvodčí vlaku na dráze Rakovník-Louny. V domě otevřela mlekárnu první česká mlekárna z Prahy a prodej veškerých mléčných výrobků.

Č.199
Z r.1926 otevřel v něm majitel Josef Bartůněk obchod smíšeným zbožím.

Č.200
Z r.1923. Vila zvaná "Vytoužená" patřící úředníku státního pozemkového úřadu Jaroslavu Musilovi.

zpět