Domy č.151 - 175.

Č.151
Výchovna české zemské komise pro mládež.
Původně vila, kterou stavěl Inocenc Skreta, obchodník na Smíchově, již prodal staviteli Nedvědovi a ten zase zemské komisi pro výchovu za nedbané mládeže.
Ústav byl založen v r.1919 pro výchovu zanedbaných opuštěných mravně ohrožených hochů ve věku školou povinném i starších do 17 let. Ústav má vlastní knihovnu s 22 časopisy a s veřejnou jednotřídní školou, na které vyučuje mimo ředitele učitel. Je tam dílna obuvnická, krejčovská, v níž chovanci ústavu, starší 14 let se učí za vedení odborných mistrů příslušným řemeslům. Pro chovance je v ústavě živnostensko-pokračovací škola. K ústavu patří veliká ovocná, květinářská a zelenářská zahrada, hospodářské budovy 1 a půl ha pole jako příděl od velkostatku. Pěstouni jsou řemeslníci s mistrovskými zkouškami a zahradník je absolventem pomologického ústavu.
Ředitelem ústavu jest Karel Kadet. Učitelem Josef Mudra. Chovanců bývá kolem 40. Dne 1.září 1929 byli žáci přeloženi do výchovny ve Šternberku a na místo nich sem dány mravně vadné dívky starší 14 let. Zabývají se za vedení odborných sil zahradnictvím, květinářstvím, výrobou koberců, vyšíváním a domácími pracemi.

Č.152
Domek v Karlíku u třešňovky jako poslední směrem ke Krásné stráni. Byl vystavěn v r.1905 a opatřen přístavkem, r.1913. R.1921 zahrada zvětšena o pruh asi 7 m široký, jejž postoupil řád z třešňovky. Majitelem jest Alois Procházka, jenž byl v předešlém tříletí obecním starostou.

Č.153
Dům vystavěl v r.1905 Jan Kalous, mistr krejčovský a od něho jej koupil nynější majitel František Okrouhlík, mistr obuvnický. Jeho manželka Anna jest zde porodní assistentkou.

Č.154
Vila stavěna v r.1905. Majitel Alexander Hlasivec, velkoobchodník z Prahy.

Č.155
Vila stav.1906. Majitel po zemř. Čeňku Eberlovi.

Č.156
Stavěn v r.1906 a patřil Součkovi, úředníku státních drah. Od rodiny Součkovy jej koupila Barbora Červenková, ošetřovatelka nemocných r.1918. Dne 26.VI. 1926 jej koupil nynější majitel Jan Kyrášek, elektrotechnik ve státní tiskárně.

Č.157
Vila z r.1906. Bývalá vila Ortová. Nyní jest majitelkou Růžena Pejrová, soukromnice.

Č.158
Vila z r.1907. Kdysi vrchního poštmistra v .v . Františka Procházky. Nyní jest majitelkou jeho dcera Anna Slunéčková, choť velkoobchodníka rybami na Král. Vinohradech.

Č.159
Vila z r.1907. Patřila Alžbětě Dittrichové, vdově po nájemci dvora ve Slivenci. Nyní jest majitelem JUDr František Nadler, bankovní úředník něm.agr.banky v Praze.

Č.160
Vila "Plzenka". Vilu na pozemku Noskově stavěli dva majitelé květinářského obchodu z Plzně a nazvali ji Plzenka. Z r.1907 patří Marii Trojanové, soukromnici.

Č.161
Vila z r.1907. Majitel Josef Materna, továrník v Praze II.

Č.162
Vila z r.1907. Majitel Emanuel Karmann, vrchní inspektor čsl. st. drah. Po dokonaných studiích na reálných školách v Praze, stal se úředníkem při dráze a působil na různých místech jako v Jirkově, v Dušníkách a přešel k ředitelství st. drah.
Jako místostarosta obce pracoval dlouho pro její blaho.

Č.163
Vila patřila zdejšímu říd. učiteli Františku Bobkovi, jenž ji r.1907 dal vystavět. Nyní jest majitelem jeho syn Ladislav Bobek, člen orchestru Nár. divadla v Praze, absolvent pražské konservatoře a virtuos na fagot.

Č.164
Vila z r.1908. Majitel František Veverka, mistr lakýrnický a malíř písma.

Č.165
Vila z r.1908. Majitel Dr Fleissig a Berta Klárová, soukromnice.

Č.166
Bývalá Rosenbergova vila z r.1908. Nynější majitel Jan Driml, zástupce plzeňského pivovaru.

Č.167
Vila Dra Nebesáře. Nyní majitelka Marie Zugrieglová, soukromnice.

Č.168
R.1908 vystavěl František Kozák, zámečník. Nyní patří Hermíně Váchové, manželce úředníka.

Č.170
R.1909 stavěl ji Oto Procházka a od něho ji koupila r.1914 Teresie Kavková, bývalá literní učitelka. Její synovec Václav Tvrdý byl úředníkem u banky a pěstoval v zahrádce vzácné květiny zdejšího okolí jako střevičník, lilii zlatohlávek, vemenník, routu a mnohé kapradiny. Zemřel jako jednor. dobrovolník za světové války.
Dne 1.XII. 1922 zemřel té vile dp Václav Tvrdý, arcibiskupský notář a farář na odp. Uveřejňoval v mladších letech historické články v Blahověstu a jiných časopisech ku př.: Kostel ve Zlonicích, o Kříži na Karlově mostě. Byl spolu s děkanem Emiliánem Pauknerem zakladatelem organisace čsl. strany lidové.
Vila patří Jar. Kavkovi, poštovnímu úředníku n.odp.

Č.171
V r.1908 stavěl ji Dr h.c. Gustav Hodek, bankovní úředník v Praze. Nyní náleží jeho manž. Luise Hodkové.

Č.172
Hájenka řádu křižovníků v Karlíku, již dal po smrti hajného Matyáše vystavěti generál a velmistr František Marat v r.1908.
Prvním hajným byl tam František Vyskočil, jenž se zúčastnil jako záložní desátník bývalého pěš. pluku č. 102 světové války a padl v září 1914 u Krupanie v Srbsku. Po jeho smrti se stal hajným Josef Křikava, jenž byl přeložen do Mokřka a na jeho místo přišel Antonín Marek.

Č.173
Vila z r.1910. Majitelem jest Antonín Vinař, rada zemsk. úřadu.

Č.174
Vila z r.1911 patřila kdysi JUDr Karlu Svobodovi, magistrátnímu radovi a professoru na české technice v Praze. Rozšířena v r.1923. Nyní jest majitelem ing.Richard Gemperle.

Č.175
Domek v Karlíku u potoka. Majitelka Františka Velebilová.

zpět