Domy č.126 - 150.

Č.126
Vila Vávrová. V té vile obýval Antonín Vávra , kdysi nejznamenitější umělec Nár. divadla v Praze. Nar. v Praze dne 7.ledna 1847 věnoval se po skončených studiích na reálných školách studiu opernímu, jsa nadán krásným tenorovým hlasem a přijal místo jako lyrický tenor při opeře v Opavě, v Teplicích, pak v prozatímním divadle pražském. Vynikl zejména v operách smetanových i jiných. V r.1889 opustil Nár. divadlo a vstoupil jako hrdinný tenor do opery v Rotterdamu. Záhy se však vrátil do Prahy a do soukromého života. V létě obývá svou vilu zde. Byl velikým umělcem a člověkem zlatého dobročinného srdce.

Č.127
Vila Dra Grégra, jejíž majitelem jest nyní Dr Josívko, ženský lékař.

Č.128
Vystavěn v r.1898 a téhož roku v něm byl umístěn poštovní úřad. Když bývalý majitel František Procházka odešel do výslužby, převzal poštu jeho syn a nástupce nyní vrchní poštmistr František Procházka.
Telegrafní úřad byl otevřen v r.1898, telefon 1909, připojený na linku Praha-Beroun. V poštovní obvod patří: Dobřichovice, Karlík, Mořinka, Lety, Roviny, Všenory, Horní Mokropsy, Nový Dvůr, Vonoklasy, Horní Roblín. Samoty: Tůmův mlýn u Třebotova, hájovna u Třebotova a samota u Boučka směrem k Řitce. Roznášení dopisu obstarává 6 listonošů a správu pošty vrchní poštmistr a dva úředníci.

Č.129
Vila z r.1899. Majitel Bedřich Suda, velkoobchodník v Praze.

Č.130
Vila z r.1901. Majitel Karel Barth, lekárník v Praze II, Štěpánská ul.

Č.131
Domek v Karlíku blízko třešňovky. Vystavěn v r.1901 Josefem Šťastným, 1903 prodán Janu Grossovi, vrchnímu oficiálu st. drah z Prahy, jenž 22.VII. 1906 při jízdě na kole na mostě proti mýtnému domku byl raněn mrtvicí. Koupil jej bývalý karlický mlynář Alois Koníček a jeho syn Karel domek prodal. Majitelem jest nyní ing. Karel Frank.

Č.132
Stavěn v r.1902 a 1923 rozšířen o prostranný dvůr. Majitelem jeho je Antonín Novák, mistr kolářský.

Č.133
Tuto vilu stavěl 1903 Antonín Žoha a prodal ji 1915 Františku Petráčkovi, zahradnickému architektu. Petráček pocházel od Nechanic a jako umělecký zahradník působil v Schőnbrunu u Vídně a posledně na Slovensku. R.1925 obýval vilu MUDr. Dvořák, nežli si vystavěl svůj vlastní dům. R.1929 koupil vilu MUDr. Antonín Tayerle a provozuje tam lékařskou praksi.

Č.134
Dům na bývalé chmelnici zbudovaný r.1903. Majitelem býval František Bohutínský, mistr pokrývačský, jenž r.1930 zde zemřel. Dům patří jeho dědicům.

Č.135
Vilu postavil r.1903 rytíř z Ritterheimu, později ji koupil Fischer majitel krejčovského závodu v Praze, od něho Otakar Janáček, majitel knihtiskařského závodu v Praze II., Palackého ul. č.11n. Otakar Janáček se narodil 28.března 1878 Dobré Vodě n./S. a učil se typografem v Hoblíkově knihtiskárně v Poděbradech. Po řadu let pracoval v tiskárně Nár. Politiky, přešel do Unie a stal se společníkem Šnajdrovy knihtiskárny na Kladně. Pak převzal Hrazánkovu knihtiskárnu v Praze v Jámě a co nejmoderněji ji vybudovav přenesl ji do Palackého ulice. Byl zdatným odborníkem, ducha podnikavého, dobrý organisátor, čilý a neúnavný. Byl členem presidiální rady obchodní a živnostenské komory v Praze, členem technologického průmyslového musea, státní a zemské živnostenské rady, členem představenstva gremia knihtiskařů a písmolijců, komorním radou, členem celní rady a t.d.
Zesnulý mluvil několika jazyky a zcestoval celou Evropu a vydal svým vlastním nákladem několik děl. Byl štědrým podporovatelem umění. Zemřel v Praze a pohřben 13.XII.1827. Majitelkou vily jest Marta Janáčková.

Č.136
Vila, jejíž majitelkou jest Malvína Buldrová, soukromnice.

Č.137
Vilu dal r.1903 vystavěti rolník Josef Kecek z Dobřichovic č.24. Po jeho smrti se vdova Zdenka Kecková, roz. Rážová provdala za učitele Antonína Frýdla. Nyní patří vila manželům Frýdlovým.

Č.138
Vila z r.1904. Kol ní květinářská zahrádka se štíhlým, vysokým jalovcovým stromem. Majitel Čeněk Volf byl po 40 let šafářem ve zdejším dvoře.

Č.139
Z r.1904. Patří zednickému mistru Josefu Kusýmu, jenž pochází z Vořecha a byl zde po dlouhá léta zednickým mistrem. Vystavěl zde mnoho domů ku př. č. 106, 113, 115, 117, 107, 110, 141, 146, 158, 159, 163 a j. Zemřel zde r.1931.

Č.140
Vila z r.1904, majitelka Marie Krütznerová.

Č.141
Kdysi vila Jentschová, kterou koupil Vojtěch Trnožka, generální ředitel exportní společnosti pro východ, známý příznivce a podporovatel zdejších spolků. Zemřel 9.VIII.1928.
Nynější majitelkou jest Karla Novotná, vdova po soudním radovi.

Č.142
Z r.1904. Majitel Čeněk Machovský, strojní inženýr a majitel strojního závodu v Praze-III, Malostranské nábřeží č.3. Inženýr Machovský, nar. v Kolíně n./L. po skončených studiích na reálce navštěvoval pražskou techniku a pracoval v oboru cukrovarnickém, lihovárnickém a pivovárském. V oboru strojnickém má mnoho vlastních vynálezů, ku př. úsporná a kouřeprostá topeniště pro průmyslové závody. Píše do odborných časopisů.

Č.143
Majitel Dr Jaroslav Franta, ženský lékař a porodník v Praze.

Č.144
Majitel Dr Arnošt, advokát v Praze koupil vilu vystavenou r.1904 v r.1926 od prof. Jaroslava Bukovského, professora kožních nemocí.

Č.145
Vila stavěná v r.1904 patří Luise Matesové, soukromnici.

Č.146
Majitelka Žofie Kusá, vdova po mistru kamnářském. V této vile jest umístěna četnická stanice.
V roce 1931 byl velitelem stanice vrchní strážmistr Bohumil Bartoušek, jenž hned po převratu byl velitelem zdejší četnické stanice ustanoven.
Dále: Štábní strážmistr František Železný, jenž se vrátil jako legionář, prodělav tažení přes Sibiř. Štábní strážmistr František Teplý.
Strážmistr František Josef Zelinger.
Četnická stanice o třech mužích byla otevřena v Dobřichovicích v měsíci září r.1870.

Č.147
Z r.1904. Majitelkou jest Vojtěška Trousílková, vdova po řediteli měštanských škol.

Č.148
Dům stavěl František Hampl, kupec a pekař a prodal jej Rudolfu Dostálkovi z Radotína. Bydlí v něm obchodník Josef Turek a pekařský mistr Josef Liška. Majitelkou jest záložna v Libni.

Č.149
Majitel Jaroslav Svoboda, listonoš.

Č.150
Z r.1904. patří Františku Procházkovi.

zpět