XXXV. Politické strany v Dobřichovicích, spolky.

Politicky jest zdejší občanstvo rozděleno na více stran, jejichž poměr se nejlépe pozná při volbách.
Při obecních volbách 1923 byly postaveny následující kandidátní listiny:
1./čsl. strana lidová
2./strana nár. socialistů
3./strana sociálně demokratická
4./strana živnostensko-obchodnická
5./strana národně demokratická
6./strana republikánská zemědělského a malorolnického lidu
7./strana komunistická /sekce III.internacionály./

V r. 1923 kandidovaly do voleb samostatně strana sociálně-demokratická, strana čsl. nár. socialistů a strana komunistická. Strany lidová, živnostensko-obchodnická, nár.demokratická a republikánská zem. lidu se združily ve stranu jednu pod názvem strana "občanské jednoty".

Při obecních volbách dne 27. listopadu 1927, obdržela strana
1./občanská jednota........................................6 mandátů
2./sociálních demokratů..................................7 mandátů
3./českosl. social............................................3 mandáty
4./komunistická....................................….......2 mandáty

Při volbě starosty dne 11. prosince 1927 byl zvolen Bohumil Geringer ze strany sociálních demokratů.


Spolky:

Sbor dobrovolných hasičů.
Sokol.
Dělnická beseda.
Sportovní klub Dobřichovice.
Dělnická tělocvičná jednota.
Průboj, komunistická buňka.
Okrašlovací spolek.
Dobřich., spolek pro zájmy obecenstva a rozkvět obce Dobřichovic.


Jiné podniky:

Kampelička.
Bio Sokol.
Tenisové hříště.

zpět