XXXIV. Nový most přes řeku Berounku.

První práce na stavbě nového mostu začaly dne 16.července 1896 a byly ukončeny v měsíci srpnu 1897. Most spočívá na pěti pilířích, z nichž dva jsou břehové a stojí na břidličné půdě 4 m pod hladinou vodní. Stavbu pilířů provedla firma Prücker & Dusil za 33.000 zl. Železnou konstrukci dodala českomoravská mostárna v Libni za 59.000 zl. Veškeré železo vážilo 146.000 kg. Na stavbu mostu přispěli: Český sněm 33.000 zl, stát 10.000 zl, okr.výbor 15.000, ostatní hradila obec.
Dne 18. července 1897 konalo se slavnostní posvěcení a otevření nového mostu. V předvečer slavnosti byl most osvětlen a na ostrově vypálen ohňostroj. Hlavní slavnost ohlašoval budíček a střelba z hmoždířů o páté hodině ranní. Zvaným hostům vyšlo vstříc obecní zastupitelstvo na nádraží. V 9 hodin ráno zastavil výminečně rychlovlak a byli uvítáni přibyvší hosté. O 10.hod. konal velmistr řádu křižovnického Dr. Václav Horák slavnostní bohoslužby ve zdejší kapli, při nichž členové Cyrilské jednoty zapěli mši od Witta. Na to šlo se na most, kde starosta Nosek měl řeč, na niž velmistr Horák odpověděl. Slavnost byla zakončena hostinou na Staré poště a hudebním koncertem v hotelu u Šebestů.
Na začátku mostu je mýtný domek, v němž se vybírá mýto. V r.1925 byl most znovu natřen fermežovou barvou za obnos 24.000 Kč, na zimu r.1930 asfaltován a na jaře 1931 cesta opravena.

zpět