XXXII. Popsání duší v obci Dobřichovicích z r 1866.

Starým pamětníkům dobřichovickým přijde zajisté vhod, zvědí-li, kteří obyvatelé v r.1866 v Dobřichovicích přebývaly.

č.1   zámek
Sládkův domek č.lc: Čeněk Křenek, sládek. Anna, manželka. Děti: Jan, Čeněk , Karel, Anna, Emilie. Šantorová Magdalena, děvečka, Josefa, chůva. Antonín Vlášek, učedník,Václav Kouša, kočí.

č.2
František Havlík, mlynář. Anežka, manželka. Děti: Václav, Barbora, Toleta, Aloisie, Karel, Bohumil, Anna, Božena, Johana, Bedřich. Václav Knotek, mládek. Marie, chůva. František Polák, kočí.

č.3
Ferdinand Bayer, nájemce dvora. Lidmila, hospodyně, Magdalena, děvečka, Gustav Tůma, správce.
Jakub Svoboda, šafář. Eleonora, manželka.
František Trousílek, kolář. Marie, manželka, Anna, dcera.
Děvečky: Magdalena Horká, Anna Petránová, Marie Vanžurová.
Antonín Landa, myslivec, Kateřina, manželka, Kateřina, František, Václav, děti.
Josef Petrán, kočí, Marie, manželka, Kateřina, dcera.
František Moravec, kočí. Marie, manželka. Antonie Michálková, její dcera, Veronika, dcera obou, Josef, František, synové.
Václav Šantora, kočí. Anna, manželka. Barbora, Anna, Antonie, Františka, Jan, Antonín, děti.
Václav Zelenka, skoták. Veronika, manželka. Františka, Anna, děti.
Matěj Holeček, nádeník. Marie, manželka. Josef, Václav, Marie, děti.

č.4
Matěj Humhal, dělník, Kateřina, manželka.
Jakub Pešek, dělník, Kateřina, manž.

č.5
František Svoboda, hospodský, Anna, manželka. Jan, Kateřina, děti.
Čeněk Mácha, výminkář, Karolína, hospodyně.

č.6
Antonín Vorel, kovář. Antonín, Marie, František, Antonie, Josef, děti.
Josef Horáček, zahradník, Terezie, Marie, sestry.
Václav Volf, nádeník. Anna, manželka.
František Petrán, nádeník. Marie, manželka. Antonín, Jan synové.
Norbert Mynařík, nádeník. Kateřina, manželka. Veronika, Marie, Josef, Anna, děti.
Jan Cicvárek, nádeník, Anna, manželka.
Antonín Matyáš, nádeník. Apoléna, manželka. Barbora, dcera.

č.7
Abrahám Fischer, kupec. Karolina, manželka. Antonie, Čeněk, Alžběta, děti.
Anna Krotilová, děvečka a oráč.

č.8
Josef Souček, hajný. Kateřina, manželka. Anna, Josef, František, Antonín děti.

č.9
František Vojta, domkář. Marie, manželka, Anna, dcera.

č.10
Václav Landa, rolník. Anna, manželka. Marie, Karolina, Antonie, Václav, Anna, František, Josef, Alois, děti.
Barbora Horáková, děvečka. Anna Kadeřábková, děvečka, František, kočí,
Antonín Kocourek, volák.

č.11
Karel Weiss, Vilém, syn.

č.12
Jan Moravec, chalupník. Marie, manž., Barbora, děvečka, Františka, osoba padlá, František, její syn.

č.13
Hynek Fröschel, Kateřina, manž. Karolina, Emilie, Berta, Regina, děti. Julie, chůva.

č.14
Jan Trousílek, rolník. Anna, manželka. Antonín a Jan, synové. František Polák, němý, Kateřina Trnečková, děvečka, Františka, sestra Trousílkové, Jan Slemín, nádeník.

č.15
Antonín Novák, rolník. Anna, manželka. Josef, Anna, Antonie, Jan, Antonín, Marie, Hynek, děti, Anna, děvečka.

č.16
Josef Novák, výminkář, Magdalena, manželka, Marie, dcera němá.

č.17
Štěpán Kotnour, obuvník, Antonie, manželka. Anna, Magdalena, Antonín, děti. František, tovaryš. Štěpán Křikava, učedník. Anna Žáková, děvečka. Marie Říhová, chůva.

č.18
Josef Procházka, pastucha. Kateřina, manželka. Františka Jandáčková, schovanka. Josef Horák, čeledín.
Jan Podhorecký, posel. Marie, manželka. Antonie Kotnourová, schovanka.

č.19
Petr Fraus, nájemník. Barbora manželka, porodní bába. Anna, Marie, Karel, děti. Josef, syn. Kateřina, matka.
Samuel Fröschel. Františka, manželka. Kateřina, Karolina, Žofie, Jana, dcery.

č.20
Josef Kozák, chalupník. Teresie, manželka. František, Anna, děti.
Kateřina Bartlová, Marie, Barbora, dcery.

č.21
Jan Kulíšek, krejčí. Kateřina, Jan, Marie, Václav, děti.
Josef Šupák, nádeník.
Jan Řezníček, zedník. Barbora, manželka. Jan, syn. Magdalena, František, Václav, Anna, Josef, děti.
František Vostrovský, zedník. Františka, manželka. Václav, Marie, Josefa, Kateřina, děti.
Kateřina Holcátová. Veronika, Jan, děti.
Jan Sojka, nádeník. Alžběta, manželka. Josef, Antonín, František, děti.
Kateřina Ebrová, nádenice.

č.22
František Burger, domkář. Kateřina, manželka. Kateřina, dcera.

č.23
Abrahám Urbach. Rosalie, manželka. Julie, Ignác, schovanci.
František Vondráček, krupař. Anna, manželka. Marie, dcera. Rosalie Bubeníková, její sestra.

č.24
Antonín Kecek, rolník. Magdalena, manželka. Barbora, Josef, Anna, Václav, Jan, děti.
Matěj Samunil, oráč, Veronika, děvečka.

č.25
Josef Nosek, starosta. Magdalena, manželka. Magdalena Nosková,schovanka. František Kouša, schovanec.
Antonín Nosek, ženatý bratr, Lidmila, manželka. Josef, Marie, děti.
František Santora, pohunek. Marie Sojková, děvečka. Marie, děvečka.
Josef Nosek, výminkář. Anna, manželka.
Jan Bejlek, výminkář, Rosalie, manželka.
Marie Holcátová, její sestra.

č.26
Zrušeno.

č.27
Josef Kunrát, rolník. Anna, manželka. Antonie, Marie, Anna, Barbora, František, děti. Šťastná Marie, děvečka.
Marie Kunrátová, výminkářka.

č.28
Josef Křenek, výminkář. Alžběta, manželka. Josef Babička, její bratr.
Jindřich Hellberk, kupecký.
Eliáš Kraus, Kateřina, manželka. Vilém, syn. Antonie Prochazková, děvečka.

č.29
Josef Pechar, čtvrtník. Marie, manželka. Magdalena Pecharová, jeho matka.
Martin Strejček, prostředník. Marie, manželka. Anna dcera.

č.30
Josef Křikava, nádeník. Marie, manželka. Josef, Magdalena, Hynek, děti.
Jan Podhorecký, obuvník. Magdalena, manželka. Štěpán, Marie, Antonie, děti.
Čeněk Kalous, krejčí. Marie, manželka. Antonín, František, Josef, František, Antonín, děti. Anna Zounková, její matka. František Kalous, jeho otec.
Barbora Korbelová, vdova. Josef, její syn.
Václav Budka, nádeník. Anna, manželka. Vincenc, syn.
Martin Holcát, nádeník. Magdalena, manželka. Anna Korintová, schovanka.
Jan Holcát, ženatý syn. Magdalena, manželka.
Magdalena Štýplová, nádenice. Magdalena, dcera.

č.31
Václav Petrán, zedník. Lidmila, manželka. Josef, Kateřina, Václav, Jan, František, děti.
Josef Volf, nádeník. Marie, manželka. Františka, dcera. Barbora Kocábová, nádenice.

č.32
Marie Řezníčková, vdova. Marie, Anna, dcery.
Kateřina Naimanová, vdova.
Matěj Manda, nádeník. Kateřina, manželka. Marie, Josef, děti.
Marie Řezníčková. Marie, její dcera.

č.33
Jan Řezníček, kostelník. Marie, Anna, dcery.
Jan Řezníček, truhlář. Marie, Anna, dcery.
Matěj Sadecký, nádeník. Marie, Josef, Kateřina, František, děti.

č.34
Jan Šimek, provazník. Marie, manželka. Václav Lambert, schovanec.
Josefa Řezníčková, její sestra. František Krotil, učedník.

č.35
Tomáš Roztočil, uzdař. Kateřina, manželka. Josef, Antonín, synové. Františka, matka.

č.36
Josef Holý, domkář. Anna, manželka. Tomáš, syn.
Ignác Straširybka, obuvník. Anna, manželka. Josef, Barbora, Marie, Lidmila, děti.
Štypl Čeněk, nádeník. Kateřina, manželka, Josef, Jan, Anna, děti. Lidmila, matka.

č.37
Antonín Ráž, domkář. Kateřina, manželka. Antonín, Čeněk, děti. Marie Vejvodová, děvečka.

č.38
František Košnář, obuvník. Marie, manželka. Anna, Kateřina, František, Barbora, Antonie, Antonín, děti.

č.39
Matěj Holcát, převozník. Antonín, syn. Anna Šírlová, děvečka.

č.40
František Herfort, učitel. Josefa, manželka. Magdalena Kocourková, děvečka.
Václav Fiedler, podučitel.

č.41
Josef Paták, bednář. Františka, manželka. Marie Patáková, schovanka.
Václav Kubic, poklasný. Anna, manželka. Barbora, Eleonora, Františka, dcery.
Mojžíš Fürtk. Františka, manželka. Adolf, syn. Kateřina Petránová, děvečka.

č.42
Antonín Baloun, hospodský. Marie, manželka. Josef, Anna, děti. Anna, Josefa, děvečky. Josef, volák.
Antonín Malík, výminkář. Marie, manželka. Františka, Alžběta, dcery.

č.43
Václav Hrdle, rolník. Marie, Kateřina, Barbora, František, děti. Jan Šťastný, oráč. Františka Procházková, děvečka.
Václav Hrdle, výminkář.

č.44
František Vojta, pecnář. Kateřina, manželka. Josef, Anastasie, František, Veronika, Vincenc, Alois, děti.
Marie Šourková, podruhyně. Marie Grasolová, vdova.

č.45
Josef Baloun, rolník. Veronika, manželka. Františka, dcera. Veronika, děvečka. Františka, dcera. Veronika, děvečka. Františka Krotilová, chůva. Matěj Vlášek, oráč.
Martin Zika, strýc.

č.46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 v Karlíku.

č.53
Jan Cibulka, lesní. Josefa, manželka. Marie Fridrínová, děvečka. Barbora, děvečka.

č.54
Václav Krotil, zedník. Lidmila, manželka. Veronika a František, děti.
František Krotil, zedník, otec.
Josef Věchtík, nádeník. Marie manželka. Alžběta, Antonín, Václav, Anna, děti.

č.55
Josef Hroneš, domkář. Teresie, manželka. Antonín, František, Vincenc, děti.
Kateřina Šourková, vdova.

č.56
Jan Hrubý, domkář. Anna, manželka. František, Josef, děti.
Josef Hrubý, otec. Anna, manželka.
Josef Hrubý, syn ženatý, Anna, manželka.

č.57
Marie Čubová, vdova. Josef, Marie, děti.
Václav Kořenský, prostředník. Teresie Čížková, nevlastní dcera.

č.58
Vojtěch Novotný, domkář. Marie, František, děti.
Josef Podhorecký, nádeník. Marie, manželka. Marie Novotná, schovanka.

č.59
Martin Kotnour, obuvník. Anna, manželka.
František Kotnour, ženatý syn. Anna, manželka. Maria, dcera. Jan Menger, tovaryš. Teresie Vostrovská, děvečka.

č.60
Václav Skopec, domkář. Alžběta, manželka. Jan, Veronika, Teresie, děti.
Anna Procházková, žebračka. Anna, dcera, osoba padlá, Vincenc, syn.

č.61 není.

č.62, 63, 64 v Karlíku.

č.65 zrušeno.

č.66 v Karlíku.

č.67
Josef Krotil, tesař. Lidmila, manželka. Marie, Antonín, Josef, Bedřich, děti.
Marie Lukavská, její matka.
Vincenc Lukavský, nádeník. Magdalena, manželka. Josef, syn.
Josef Kotnour, nádeník. Františka, manželka. Antonín, Josef, Magdalena, děti. Marie Kotnourová, jeho matka.

č.68
Vojtěch Lisý, tesař. Marie, manželka. Marie, dcera.
Tomáš Koudek, její otec.

č.69
Anna Zemanová, výminkářka.
Eleonora Řezníčková, nádenice.
Antonín Šťastný, nádeník. Marie, manželka. Václav, Anna, Josef, děti.

č.70
Jan Kamenský, domkář. Marie, manželka. Františka Řezníčková, její dcera.Barbora, dcera obou.
Anna Štíplová, výminkářka.
Vojtěch Špaček, nádeník. Jan, Kateřina, děti.

č.71
Vojtěch Košnář, krejčí. Marie, manželka. Josef, Čeněk, děti.
Josefa Řezníčková, bába babící.

č.72
Jan Růžička, pekař. Barbora, manželka. Josef, syn.

č.73 v Karlíku.

č.74, 75 nejsou.

č.76 - 83 v Karlíku.

č.84
Jiří Volf, domkář. Marie, manželka. Vincenc, syn.
Anna Šťastná, vdova. Alžběta, dcera.

č.85 v Karlíku.

č.86
Josef Cicvárek, hajný. Barbora, manželka. Antonín, Josef, Štěpán, synové.
Josef Řezníček při dráze, Marie, manželka.

č.87
Tomáš Pokorný, domkář. Anežka, manželka.
Čeněk Pokorný, syn ženatý, Kateřina, manželka. Anna, Marie, Emilie, děti.
František Holcát, nádeník. Marie, manželka. Emílie, Matěj, Václav, Josef, děti. Veronika Marešová, její sestra.

č.88
František Spusta, domkář. Jan, Josefa, Františka, děti. Jan, schovanec.

č.89
Ignác Mašita, domkář. Kateřina, manželka. Antonín, Marie, František, Anna, děti.
Tomáš Procházka, nádeník. Josefa, František, Josef, Veronika, Josefa, děti.

č.90 - 94 v Karlíku.

č.95
František Cicvárek, domkář. Marie, manželka. Josef, Václav, Kateřina, Anna, Antonín, Antonín, děti.

č.96
Václav Šťastný, domkář. Marie, manželka. Antonín, František, Václav, děti.

č.97
Matěj Vanžura, domkář. Kateřina, manželka. Anna, dcera. Anna Bursíková, schovanka.
Josef Vančura, ženatý syn. Barbora, manželka. Josef, syn.

č.98
Jan Velebil, hajný. Veronika, manželka, Václav, syn.
Jan Štorch, cihlář. Magdalena, manželka.
Václav Raboch, nádeník. Anna, manželka. Anna, Josef, děti.
Sušárna: Matěj Kocourek, nádeník. Anna, manželka. Ignác, Marie, děti.
Marie Stříbrská, nádenice. Antonie, dcera, Anna, její dcera.


Osada Karlík.

č.46
Václav Stýbal, krejčí. Marie, manželka.
Václav Vaněk, domkář. Kateřina, manželka.

č.47
František Vejvoda, domkář. Lidmila, František, Václav, Marie, děti. Marie Vejvodová jeho sestra.

č.48
Václav Nejtek, domkář. Marie, manželka. Václav, Barbora, Josef, děti. Kateřina Styplová, podruhyně.

č.49
Jan Lampír, domkář. Barbora, manželka, Anastasie, dcera.

č.50
Barbora Landová, výminkářka.
Josef Mynařík, nájemník. Marie, manželka. Albína, dcera.

č.51
František Zika, mlynář. Josef, Alžběta, děti. Marie, děvečka.

č.52
Antonín Horký, nádeník. Anna, manželka. Magdalena, dcera.
Marie Horká, sestra. Anna, sestra.
Veronika Straširybková, žebračka. Anna Žáčková, vdova, její dcera. Štěpán, Václav, Josef, děti.
František Procházka, nádeník. Teresie, manželka. František, Vincent, Barbora, Magdalena, děti.

č.62
Josef Stumpa, chalupník.
Ignác Stumpa, nádeník. Magdalena, manželka. Marie, Anna, Josef, Kateřina, děti.
František Luhan, sekerník. Kateřina, manželka.
Michael Skopový, nádeník. Marie, manželka.Veronika, František, děti.
Jan Dvořák, mlynářský. Josefa, manželka.

č.63
Marie Horáčková, vdova. Antonie, dcera.
Kohlíček, její otec.

č.64
František Špaček, obchodník. Kateřina, manželka. Anna, Karolina, Františka, děti. Marie, děvečka.

č.66
Antonín Křížek, domkář. Marie, manželka. Josef, Marie, Jan, Václav, děti.
Florián Pospíšil, hodinář. Anna, manželka. Františka, dcera.

č.71
František Lampír, domkář. Marie, František, Václav, děti.
Josef Sýkora, domkář. Magdalena, manželka. Václav, syn.

č.72
Jan Kofroň, domkář. Anna, manželka. František, syn. Kateřina, matka.

č.73
Matěj Strejček, domkář. Marie, manželka. Marie, Jan, Martin, Kateřina, Anna děti.
Jan Řezníček, nádeník. Kateřina, manželka.Veronika, osoba padlá. Františka dcera.
Čeněk Mácha, řezník. Marie, manželka. Vincenc, Josef, Jan, děti.

č.76
Kateřina Vaňková, vdova.
Václav Kalous, zedník. Marie, manželka. František, Václav synové.
Josef Kos, nádeník. Marie, manželka. Antonín, Jan, Josef, Kateřina, děti.
Josef Unger, zedník. Josefa, manželka. Antonín, Marie, Anna, děti.

č.77
František Kos, krejčí. Marie, manželka. Antonín, syn. Bursíková Lidmila její matka.

č.78
František Velebil, hrobník. Magdalena, manželka. Antonín, syn.
Václav Velebil, ženatý syn. Marie, manželka.

č.79
Ondřej Štumpa, nádeník. Kateřina, manželka. František, syn.

č.80
Jan Matyáš, hajný. Veronika, manželka. František, Josef, Antonín, Karel, Magdalena, děti.
František Matyáš, otec.

č.81
František Jeřábek, domkář. Anna, manželka. Josef, František, děti.
Josef Rejfíř, její otec. Antonie, manželka.

č.82
Václav Ledvina, domkář. Anna, manželka. Václav, František, děti.

č.83
Matěj Malý, domkář. Barbora, Alois, děti.
Jan Bursík, zedník. Marie, manželka. Václav, Marie, Antonín,Josef, děti.
Marie Sýkorová, vdaná nádenice.

č.85
Jan Straširybka, obuvník. Marie, manželka. Antonín, Čeněk, děti.
Jan Čuba, Alžběta, manželka.
Václav Bok, nádeník. Magdalena, manželka.

č.90
Lidmila Krotilová, domkářka. Josef, Magdalena, děti.
Josef Malý, nádeník. Barbora, manželka. František, syn.

č.91
Antonín Vojta, domkář. Anna, Barbora, děti.
František Havlena, nádeník. Marie, dcera. Jan, syn.

č.92
Veronika Vaňková.
Vincenc Bartůněk, obuvník. Maria, Josef, děti.
František Mostecký, nádeník. Anna, Maria, Kateřina, Teresia, Josef, Anna, děti.

č.93
Jan Bambas, obuvník. Magdalena, manželka. Josef, Anna, děti.
Frant. Rychlý, domkář. Anna, Václav, Josef, Anna, Antonín, děti.
Jan Huncl, nádeník. Anna, manželka. Marie, Anna, Antonín, děti.

č.94
Václav Straširybka, domkář. Marie, manželka. František, Josef, děti.
Matěj Sýkora, nádeník. Kateřina, manželka. Anna, Václav, Antonín, děti.


Zaměstnanci při dráze v r.1866.

Alois Aufrichtig, expeditor. Rosalie, manželka. Ferdinand, Robert, synové.
Bureš Jan, strážník. Františka, manželka. Jan, Viktor, Antonín, synové.
Josef Kubát, strážník. Antonie, manželka. František, Marie, děti.
Josef Kos, strážník. Dorota, manželka. Antonín, syn. Veronika, dcera. Anežka Kosová, jeho matka.
Josef Štěpán, strážník. Marie, manželka. Josef, Anna, děti.
František Havlík, strážník. Marie, manželka. Josef, Judita, děti.

zpět