XXXI. Kříže, sochy, památky.

Naproti hostinci na Staré poště stojí krásná socha sv. Máří Magdaleny pod křížem. V r.1905 bylo sousoší opraveno a dne 22.června 1905 posvěceno. Při opravě byla nalezena krabice s nápisem švabachovým a s jménem Johann Buesser, mimo to listina setlelá, na prach shnilá. Při kopání základů nalezena tam kostra s bronzovými náušnicemi, která tam nadále byla ponechána. Oprava vyžadovala 1200 zl., hradil ji řád křižovníků a něčím přispěla obec a admin. P. Bělohlávek. Opravu prováděl Karel Vlačiha, sochař na Vyšehradě.

Socha sv. Jana Nep.

byla postavena ještě před svatořečením sv. Jana v r.1712. nákladem zdejšího faráře Schichta. Vzácná umělecká památka , ježto socha je z hlíny vytvořena a vypálena. Kdo ji dělal, neznámo. Kolem sochy jsou čtyři lípy, z nichž jedna uschla.
Dříve pod lípami u sv. Jana scházívali se v neděli a o svátcích před i po službách božích domácí občané. Byl tam přívoz a příchozí kritisovali denní události, vše co se v obci, okolí a v širší politice stalo, se tam přetřásalo.
Po převratu byla socha kameny otlučena a jeden anděl neznámým pa- chatelem shozen. V r.1926 byla opravena zeď, která byla prolomena a před vchodem přidělána nová dvířka. Při Božím Těle se tam staví čtvrtý oltář.

Socha P. Marie Bolestné.

Stávala do r. 1897 před statkem č.16 a ježto vadila komunikaci, byla přenesena ke dvoru. Činí se o ní zmínka již v stol. XVII., když každou sobotu se k ní vodilo procesí z kaple sv. Václava v Tvrzi. V čase moru, píše převor Pospíchal v diariu z r.1680, se lidé u sochy denně společně modlívali.

Kříž nad myslivnou.
zpět