XXX. Stavba České západní dráhy.

V roce 1861 začlo se se stavbou železné dráhy ze Smíchova do Plzně. Železnice měla vésti po levém břehu řeky přes Blatnice, pod Krásnou stráň, přes Lety, pod Rovinami, skrz Hlásnou Třebáň do Karlštejna a u Ploučníka měl být vystavěn most, jenž by dráhu převedl na druhý břeh Berounky. Tím by byla odpadla stavba železného mostu u Dolních Mokropes a pod Rovinami a proti Řevnicím měl být proražen tunel. Ježto ale dráha projížděla panskými poli, stavěl se tomu tehdejší administrátor velkostatku Kalaš na odpor, a proto byla vedena po pravém břehu a nádraží bylo vystavěno dosti daleko od obce. Provoz byl otevřen roku 1863 a jezdily denně 4 vlaky, dva ku Praze a dva ku Plzni. Původně byla dráha jednokolejná, jako dosud ze Zdic do Plzně a druhá kolej byla vystavěna roku 1900. Nádraží stávalo jinde v místech, kde je obydlí pro železniční zřízence a nynější č. 108 bylo vybudováno v roce 1883.
Doprava je velmi čilá a projíždí Dobřichovicemi denně více než 80 vlaků.

Železniční most u Dolních Mokropes byl vystavěn v letech 1861-1862. Prvně jel vlak přes most dne 15.července 1862. Po bitvě u Králové Hradce dne 5.VII.1866 byl most stržen. Na svátek Nanebevzetí P.Marie dne 15.VIII.1866 zase byl odevzdán dopravě. V roce 1911 byl přestavěn a proměněn v dvojkolejový. Pilíře byly již kladeny v r.1910 a stavba dokončena v létě 1911. Starý most byl na válcích odtažen a nový na pilíře přitažen. Vše se dělo mezi 9-12 hodinou večerní při elektrickém osvětlení. Tomuto divadlu přihlíželo tisíce diváků z okolí a z Prahy. Za světové války byl most přísně střežen vojskem, aby nebyl vyhozen do povětří a tak nebylo přerušeno spojení Plzeň - Praha.

zpět