XXV. Lomy na mramor u Karlíka.

Balbín poznamenává, že se u Dobřichovic láme černý mramor, který jest prostoupen žilami zlaté barvy, což oku lichotí. Černý mramor dobřichovický, jehož středem šla žíla barvy zlaté, ukázal Balbínovi arcibiskup pražský Jan Bedřich.
V pásmu lochkovských vápenců byly za stara otevřeny u Karlíka slavné lomy, nejspíše po válce třicetileté, kdy chrámy byly přepychově vyzdobovány. Ve chrámě sv. Víta na Hradě pražském lze vidět celou řadu prací z něho zhotovených. V druhé polovici XVIII. stol. vyráběny byly v Karlíce mramorové dlaždice, pomníky, desky s nápisy, ozdobné stolky. Kamenické práce byly vyváženy i do ciziny. Byly tam vyráběny i roury mramorové vrtané a zasílány do Německa, Itálie, Francie a Anglie. Z polovice stol. XIX. máme zprávy, že se v lomu karlickém pracovalo.
Věcí z mramoru se nachází v zdejším okolí dosti. Mnohé staré mezníky, podlaha z desek mramorových v předsíni zámku, nárazníky u zámecké budovy se zvláštní, turbanu ne nepodobnou, hlavicí, v niž je malá prohlubenina. V kuchyni nádržka na ryby. Též mramorové stolky, na nichž lze spatřiti zkameněliny různých korýšů.
Za nynější doby se láme kámen u Karlíka, kde je lom na diabas a křemencové lomy na Chlumu se svážnou drahou.

zpět