VI. Hrádek.

Tento malý, ale úhledný hrad stával na ostrohu, pod nímž odbočuje cesta na Vonoklasy a kde ještě stopy jeho spatřiti lze. Vedle lesní cesty nachází se studánka s čerstvou, pramenitou vodou, která prý ze zasypaných sklepů se prýští a již lid ,,Karlovou studánkou" nazývá. Odtud odbočuje stará cesta na hřeben ostrohu přes rovinu až k příkopu , kterým byl ostroh překonán. Hlavní a znamenitou částí bylo čtverhranné stavení věžovaté, z něhož nezbylo nic více, než vysoké náspy po třech stranách a uprostřed prohlubně a sutiny, které padly do hlubokých sklepů. Zde patrně viděti, že vybírán kámen a kopáno po pokladech. Podle ústního podání měl býti mlýnec ,,Na hrázi" nad Karlíkem vystavěn z rozbořeného Hrádku. Cesta ke Hrádku jest chráněna trojhranným výběžkem, na němž stávala bašta, z níž bylo zříti ještě před 100 léty zdivo, kamení a zvětralou maltu.
O Hrádku se leccos bájilo, že v něm manželka Karlova a služebnictvo přenocovaly, že byl podzemní chodbou spojen s Karlštejnem, že to byl hrad úhledný, věžovatý a pod. Pod Hrádkem byl rybník, který se nazýval Karlík. Okolo r.1440 byl hrad Karlík někomu zapsán a připsáno 200 kop na stavbu jeho skrze krále Václava, k níž ovšem nedošlo, tak že po Hrádku v r. 1442 při obléhání Karlštejna od Husitů rozbořeném nezbylo nežli jméno.
V století XVI. mluví se o mlýništi pod Hradem a v urbáři řádovém z r.1590 činí se zmínka o chalupě Víta Šůry, k níž patřila zahrada pod Hradem. Zdejší farář Malec v r.1715 při popisu kostela karlického píše: ……, nazývá se kostelem,, karlickým proto, že stojí nedaleko zbořeného hradu Karlíka." Farář Holec v popisu farní osady dobřichovické v r.1829 praví: „Několik minut od kostela karlického vzdálen jest pahrbek Hrádek, na němž lze viděti zříceniny hradu, dle pověsti lidu připomínající hrad manželky Karla IV. Blanky."

zpět