X. Hmyz.

Svižník polní, střevlík obecný, zahradní, Ullrichův, potápník, vodomil příkopník, vírník, drabčík císařský, červenokřídlý, lejnomil, hrobařík obecný, lesní, mrchožrout, kožešinožrout obecný, kožojed, chrobák, roháč, chroust, chroustek letní, zlatohlávek n.bedruňka, krasec borový, kovařík, kovařík obilní, světluška svatojánská, červotoč, smrtník, majka, pilous obilní, mandelinka bramborová, topolová, dřepčík zelný, slunéčko sedmitečné, dvoutečné, čmelák, vosa hrnčířská, sršeň, mravenec lesní, bludný, žlutý, dřevokaz, žlabatka obecná, pupenová, listová, lumčík lesní, pilořitka na borovicích, švestková.

zpět