VII. Žáby.

Rosnička zelená, skokan obecný, hnědý, ropucha obecná, ropucha bachratá.

zpět