VI. Hadi.

Hojná jest užovka obecná v tůni a na Blatnicích. Zmije v mnohých letech hojná na výslunných stráních v Karlíku i nad Dobřichovicemi, na Pískách a na Chlumu.

zpět