V. Ssavci.

Netopýr, krtek, ježek, veverka obecná, sysel, ondatra, kuna lesní i skalní, tchoř, lasička, hranostaj jsou zdejší nejobyčnější ssavci. Vzácnější jest jezevec (Jezevec žije dosud v lese u Letek, kde se říká "Na jezevčinách".), vydra. (V r.1925 zastřelena byla vydra v zimě pod mostem.) Plch byl chycen v r. 1924. V polích žije křeček, hraboš, myš. V lesích srnci. Jelen sem zřídka zaběhne z křivoklátských lesů. (V r.1927 zastřelil hajný Marek jelena v revíru karlickém.)

zpět